4All investigations logo shield
Home 9 Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek

Met het ziekteverzuim onderzoek, onderzoeken wij voor u:

  • Of een medewerker zich terecht of ten onrechte ziek heeft gemeld
  • Of een medewerker in zijn afwezigheid strijdige activiteiten of werkzaamheden ontplooit
  • Aantonen van frauduleuze patronen binnen repeterende ziekmeldingen

Start een ziekteverzuim onderzoek met 4Allinvestigations.com

Onterecht ziekteverzuim is een steeds groter wordend probleem. Medewerkers melden zich onterecht ziek of (tijdelijk) arbeidsongeschikt en wanen zich vervolgens onbespied. Ziekteverzuim onderzoek kan aantonen of iemand door gezondheidsproblemen daadwerkelijk niet de gevraagde arbeid kan leveren of dat deze problemen worden gefingeerd. De persoon blijkt dan tijdens zijn of haar afwezigheid thuis of elders vergelijkbare inspanningen te leveren zonder hinder van opgegeven gezondheidsbelemmeringen.

Wat houdt het ziekteverzuim onderzoek in?

Elk onderzoek start met een geheel vrijblijvend intakegesprek, waarin u uw ervaringen kunt delen. Ziekteverzuim onderzoek heeft als doel om gericht aan te tonen dat een medewerker tijdens afwezigheid door ziekte frauduleus handelt door met opgegeven klachten strijdige activiteiten of werkzaamheden te ontplooien.

Bewezen ziekteverzuim onderzoek, en dan…

Met onze bevindingen kunt u onterecht ziekteverzuim stoppen en direct (juridische) maatregelen nemen tegen de betrokken medewerker. Tevens kunt u de onderzoekskosten in veel gevallen verhalen op betreffende medewerker.

Heeft u vermoedens en wilt u dit naar bewijs omzetten? Bel dan 06-53 10 37 90 voor informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

[/db_pb_fullwidth_slider]