4All investigations logo shield
Home 9 Werkverzuim onderzoek

Werkverzuim onderzoek

Met het werkverzuim onderzoek, onderzoeken wij voor u:

  • Observeren of een medewerker in gebreke blijft
  • Onderzoek of er strijdige activiteiten plaatsvinden of werkzaamheden bewust worden nagelaten
  • Onderzoek of (administratief) opgegeven werkzaamheden ook daadwerkelijk
    zijn uitgevoerd
  • Aantonen van een patroon van opzettelijk werkverzuim

Start een werkverzuim onderzoek met 4Allinvestigations.com

Er is sprake van werkverzuim wanneer een medewerker ernstig in gebreke blijft bij overeengekomen of normaliter te verwachten werkzaamheden. Dag- of weekrappartages komen niet overeen met de werkelijkheid of omstandigheden worden doelbewust verdraaid om werkverzuim af te dekken.

Wat houdt het werkverzuim onderzoek in?

Elk onderzoek start met een geheel vrijblijvend intakegesprek, waarin u uw ervaringen kunt delen. Werkverzuim onderzoek heeft als doel om gericht aan te tonen dat een medewerker (bepaalde) werkzaamheden bewust nalaat. Middels foto/video observatie tonen wij aan of een medewerker zich schuldig maakt aan het opzettelijk ontduiken van verantwoordelijkheden en opgedragen werkzaamheden.

Bewezen werkverzuim onderzoek, en dan…

Met onze bevindingen kunt u o.a. diefstal en verduistering direct stoppen en direct (juridische) maatregelen nemen tegen alle betrokkenen binnen uw onderneming.

Heeft u vermoedens en wilt u dit naar bewijs omzetten? Bel dan 06-53 10 37 90 voor informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

[/db_pb_fullwidth_slider]