4All investigations logo shield
Home 9 Woonfraude

Woonfraude onderzoek

Met het woonfraude onderzoek, onderzoeken wij voor u:

  • Nagaan van bewegingen van personen rondom de betreffende woning
  • Patronen van illegale onderverhuur, kamerverhuur, prostitutie of huisvesting van arbeidsmigranten vaststellen en vastleggen middels fotografie/video
  • Buurtonderzoek rondom de betreffende woning

Start een woonfraude onderzoek met 4Allinvestigations.com

Woonfraude kan een grote negatieve impact hebben op een straat, buurt of wijk. Onrechtmatige bewoning, illegale onderhuur, doorverhuur of andere vormen van onrechtmatig gebruik van een woning kunnen uw woongenot sterk beïnvloeden. Vaak gaan deze gepaard met lawaaioverlast, stankoverlast en problemen met huisvuil. Dit kan leiden tot burenruzies en problemen met een woningcorporatie of VVE.

Wat houdt het woonfraude onderzoek in?

Elk onderzoek start met een geheel vrijblijvend intakegesprek, waarin u uw ervaringen kunt delen. Het woonfraude onderzoek heeft als doel om woonfraude te bewijzen waarna een huurovereenkomst kan worden ontbonden. Middels steekproefsgewijze observatie van betreffende woning wordt gedurende een langere periode de patronen van de bewoners gevolgd.

Bewezen woonfraude onderzoek, en dan…

Met onze bevindingen kunnen patronen die wijzen op illegale bewoning worden aangetoond. Hiermee kan, desnoods met tussenkomst van bevoegde instanties, een huurcontract worden beeïndigd en een woning worden ontruimd.

Heeft u vermoedens en wilt u dit naar bewijs omzetten? Bel dan 06-53 10 37 90 voor informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

[/db_pb_fullwidth_slider]