4All investigations logo shield
Home 9 Stalking onderzoek

Stalking onderzoek

Met het stalking onderzoek, onderzoeken wij voor u:

  • Gedragspatronen nagaan van de stalker
  • De stelselmatigheid van hinderlijk gedrag vaststellen en vastleggen
  • De identiteit van de stalker achterhalen
  • Of de situatie baat heeft bij een confronterend gesprek

Start een stalking onderzoek met 4Allinvestigations.com

U wordt gestalkt, of langdurig ongewenst benaderd of gevolgd door een bekend of onbekend persoon. Met tastbaar bewijs kunnen politie en justitie vaak gepaste maatregelen tegen deze persoon nemen. 4AllInvestigations gaat voor u aan de slag om overtuigend bewijs om te verzamelen waarmee de stalker kan worden gedwongen om zijn hinderlijke gedrag te staken.

Wat houdt het stalking onderzoek in?

Elk onderzoek start met een geheel vrijblijvend intakegesprek, waarin u uw ervaringen kunt delen. Vaak begint stalking met het ongevraagd toesturen van cadeaus, brieven en berichten op social media. Het kan eindigen in herhaaldelijk bellen, mailen of whatsappen tot bespieden, hinderlijk achtervolgen en fysiek lastigvallen. Daden die los van elkaar soms niet strafbaar zijn, tenzij het contact door het slachtoffer duidelijk als ongewenst wordt ervaren en de frequentie van het hinderlijke gedrag hoog is. Door dit aan te tonen kan dit gedrag als een vorm van stalking worden betiteld, wat strafbaar is.

Bewezen stalking onderzoek, en dan…

Wanneer ons onderzoek aantoont dat er sprake is van stalking kan politie en justitie worden ingeschakeld. Zij kunnen hiermee wettelijk afdwingbare maatregelen nemen om de stalker en de stalking te stoppen. Met onze eindrapportage kunnen wij u ook begeleiden bij juridische stappen.

Heeft u vermoedens en wilt u dit naar bewijs omzetten? Bel dan 06-53 10 37 90 voor informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

[/db_pb_fullwidth_slider]